Urodził się w 1971 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Do Zakonu Kaznodziejskiego wstąpił w 1994 roku, w roku 2000 złożył śluby wieczyste, a rok później przyjął święcenia kapłańskie. W przeszłości był m.in. duszpasterzem szkół średnich w Krakowie i submagistrem nowicjatu. Wykłada homiletykę w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie.

Znany jest z zamiłowania do muzyki jazzowej – gdy mieszkał w poznańskim klasztorze, zainicjował Zaduszki Jazzowe. Od 2015 roku jest przeorem zakonu w Łodzi.

Prowadzi ogólnopolskie Uwielbienia razem z o. Adamem Szustakiem OP i zespołem OWCA.